21 maart 2021.

We zitten vast met zijn allen. In een systeem dat decennialang ogenschijnlijk goed heeft gefunctioneerd. In Nederland en daarbuiten. Maar ik beperk mij hier tot de situatie in Nederland.

Nou stuit ik hier meteen al op een probleem. Want de meeste mensen om mij heen zien dat blijkbaar anders. De Tweede Kamerverkiezingen zijn net achter de rug. Mat als conclusie dat het huidige kabinet - als zij dat wil - door kan regeren. De grootste partij is zelfs iets groter geworden. Toch komt deze 'nationale tevredenheid' ook voort uit een beleid dat de financiële gevolgen van haar keuzes structureel wegpoetst. Hoe? Door het creëren van steeds meer schulden.

Ik ben door de analyses van veel slimmere mensen dan mijzelf overtuigd geraakt dat dit politieke spel ten dode is opgeschreven. Mijn hoop is dat wij met zijn allen de weinige tijd die wij hebben benutten om tot een nieuw systeem te komen. Een oplossing weten te vinden. Lukt dat ons niet, dan kunnen de gevolgen gigantisch negatief uitpakken. Ook omdat de rest van de wereld in hetzelfde schuitje zit. 

De komende weken ga ik eerst uiteenzetten waarom ik denk dat de huidige situatie onhoudbaar is geworden. Hierbij ga ik kijken naar het politieke systeem en het monetaire beleid. Hierbij gebruik ik het pamflet 'Tegen verkiezingen' (David van Reybroeck) als leidraad voor de analyse van - en oplossing voor - het functioneren van ons politieke systeem. Voor een analyse van ons huidige monetaire beleid maak ik gebruik van de publicatie 'The Big Reset' (Willem Middelkoop).

Met deze analyse in het achterhoofd ga ik werken aan de oplossing voor een specifiek probleem dat Nederland in een wurggreep houdt. Ons landbouwbeleid; de manier waarop wij omgaan met ons landschap, de mensen die hiervan direct afhankelijk zijn en de gevolgen ervan voor alle Nederlanders. Als inspiratiebron gebruik ik de publicatie 'Dieren kunnen de pest krijgen. En dan?' (Esther Ouwehand). 

Kortom, het wordt wat. Ik heb de tijd. Nederland niet. Werk aan de winkel. 

Merijn Horck | The Carbon Trilogy

E mhorck<a>gmail<dot>com | M +31 6 52 073 293

Hieronder vind je een verzameling artikelen met betrekking tot het klimaat en de veranderingen die we moeten gaan realiseren.