Naast het dagelijkse nieuws dat relevant is voor beleid op het gebied van klimaatverandering deel ik op deze plek graag het wetenschappelijk onderzoek dat in mijn ogen van groot belang is. Deze lijst is allesbehalve compleet en richt zich met name op het vinden van de juiste antwoorden c.q. oplossingen.

Merijn Horck | The Carbon Trilogy

 

Koninklijke Vereniging voor de Staathuishoudkunde  - November 2018 - KVS Preadviezen 2018: Klimaatbeleid: kosten, kansen en keuze's

De bijdragen in deze bundel geven inzicht in de opgave waar Nederland zich voor gesteld ziet – wat de gevolgen zijn als de gemiddelde temperatuurstijging niet sterk wordt beteugeld, welke kansen het klimaatbeleid de Nederlandse economie biedt, en wat de gevolgen zijn voor onze economie als het Nederlandse klimaatbeleid veel ambitieuzer blijkt dan dat van de rest van de wereld.

IPCC  - October 2018 - Global Warming of 1.5°C

An IPCC special report on the impacts of global warming of 1.5 °C above pre-industrial levels and related global greenhouse gas emission pathways, in the context of strengthening the global response to the threat of climate change, sustainable development, and efforts to eradicate poverty.

Drawdown  - 2017 - 100 Solutions To Reverse Global Warming

Project Drawdown is the most comprehensive plan ever proposed to reverse global warming. We did not make or devise the plan—the plan exists and is being implemented worldwide. It has been difficult to envision this possibility because the focus is overwhelmingly on the impacts of climate change. We gathered a qualified and diverse group of researchers from around the world to identify, research, and model the 100 most substantive, existing solutions to address climate change. What was uncovered is a path forward that can roll back global greenhouse gas emissions within thirty years. The research revealed that humanity has the means and techniques at hand. Nothing new needs to be invented, yet many more solutions are coming due to purposeful human ingenuity. The solutions we modeled are in place and in action. Humanity’s task is to accelerate the knowledge and growth of what is possible as soon as possible.

Planbureau voor de Leefomgeving - October 2017 - Nationale Energieverkenning 2017

Hernieuwbare energieopwekking en besparing nemen toe, energieverbruik en de uitstoot van broeikasgassen dalen. Verschillende doelen voor energie en klimaat in 2020 worden echter niet gehaald. De weg naar een duurzame energievoorziening op termijn vraagt de komende tijd om heldere beleidskeuzes.

Stichting Urgenda - Juni 2017 - Rapport 'Nederland 100% duurzame energie in 2030

Nederland kan een volledig duurzame energievoorziening realiseren in 2030. In het herziene rapport Nederland 100% duurzame energie in 2030. Het kan als je het wilt, zet Urgenda uiteen hoe het 5 keer anders kan op het gebied van wonen, vervoer, voedsel, produceren en energie opwekken.