Aardgasvrij met biopropaan: ‘Een stap die je vandaag al kan zetten’

Energy - Duurzaambedrijfsleven.nl - Key Takeaway: *...Het groene gas biedt immers de eerder genoemde voordelen op het gebied van CO2-, fijnstof- en stikstofreductie. Maar ook de benodigde investeringen en werkzaamheden vallen erg mee. Er wordt simpelweg een grote propaantank geïnstalleerd (boven of onder de grond), die vervolgens aangesloten wordt op het bestaande aardgasnetwerk. Vanaf dat moment is het systeem operationeel en wordt de biopropaantank regelmatig aangevuld, door lage emissie-vrachtwagens van Primagaz. “De aanpassingen in huishoudens zijn daarnaast verwaarloosbaar”, vult De Graaf aan. “Een wijk overzetten op biopropaan vraagt om een eenmalige investering van ongeveer € 100.000.”*

Recente blogposts

Alles weergeven