Kamer roept minister tot de orde: Nederland moet bijenrichtsnoer steunen

Regulation, Agriculture - FTM - Key Takeaway: *Nederland heeft in Brussel steun uitgesproken voor de afzwakking van de Bee Guidance, en wilde zelfs nog een stapje verder gaan. In november 2018 heeft Nederland de Europese Commissie gevraagd nog meer testen uit de Bee Guidance op de lange baan te schuiven: ‘Het voorstel voorziet nog steeds in de invoering van de strikte vereisten voor veldstudies,’ schreef een Nederlandse ambtenaar op 21 november 2018 aan de Europese Commissie. ‘Dit komt nog niet tegemoet aan onze eerder geuite zorgen.’ De gang van zaken die FTM blootlegde, leidde tot een Kamerdebat dat plaatsvond op 10 april, en tot de motie die gisteren is aangenomen.*

Recente blogposts

Alles weergeven

Boos op de boeren? Wees dan ook boos op jezelf

Agriculture - De Correspondent - Key Takeaway: *...Een egocentrische meevaller, en ik ben geen uitzonderingop de rest van Nederland. Wij consumenten geven blijkbaar weinig om de impact van ons voedsel