Minister: boeren moeten niet zo veel mogelijk maar zo duurzaam mogelijk voedsel produceren

Agriculture - Volkskrant - Key Takeaway: *Minister Carola Schouten (Landbouw) gaat vijf gebieden aanwijzen waar geëxperimenteerd kan worden met nieuwe vormen van kringlooplandbouw. Ook gaat zij regelgeving aanpassen zodat dat reststromen uit de voedselproductie kunnen worden gebruikt als veevoer. Het gebruik van kunstmest in de landbouw zal in de toekomst worden ontmoedigd.*

Recente blogposts

Alles weergeven

Boos op de boeren? Wees dan ook boos op jezelf

Agriculture - De Correspondent - Key Takeaway: *...Een egocentrische meevaller, en ik ben geen uitzonderingop de rest van Nederland. Wij consumenten geven blijkbaar weinig om de impact van ons voedsel