Onderzoek naar potentie van aquathermie in nieuwe Green Deal

Energy - Duurzaambedrijfsleven.nl - Key Takeaway: *Verschillende ministeries, provincies, waterschappen en onderzoeksbureaus gaan de komende jaren de mogelijkheden van aquathermie onderzoeken. Zij ondertekenden daarvoor afgelopen dinsdag een Green Deal. Met aquathermie wordt warmte en koude uit water gehaald. Dat water is afkomstig uit diverse bronnen: oppervlaktewater, afvalwater of drinkwater. Huizen en gebouwen kunnen daarmee op een duurzame manier verwarmd of gekoeld worden.*

Recente blogposts

Alles weergeven