Urgenda-doel definitief onhaalbaar, Nederland komt niet verder dan 21 procent CO2-reductie

General - Volkskrant - Key Takeaway: *De CO2-reductieraming van het planbureau valt veel gunstiger uit dan de recente inschatting van drie onderzoeksbureaus. CE Delft, Kalavasta en Berenschot berekenden in december dat Nederland in 2020 niet verder zou komen dan een CO2-reductie van 16 procent, dus 9 procentpunt onder het Urgenda-doel zou blijven. Het PBL verwacht echter dat Nederland de komende drie jaar veel meer stroom uit Duitsland zal importeren, en dat scheelt een slok op een borrel. De broeikasgasemissies die Duitse gas- en kolencentrales produceren tellen namelijk niet mee in de Nederlandse emissiestatistieken, ook niet als de in Duitsland opgewekte elektriciteit naar Nederland wordt geëxporteerd.*

Recente blogposts

Alles weergeven